Internetová stránka Jana Vilimovského
             

Motto: "Co nechceš aby ti činili druzí, nečiň ty jim!"                                                                           "Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí!"                                                                            "Člověk není člověkem, miluje-li jen sám sebe."                                                                           "Titul člověka lepším neudělá!"                                                                            

Neboli: "Chceš-li být obdarován, musíš umět rozdávat a být přející."  

Ale jenom to nestačí....